Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI ḆERO REFO | YEHEZKIEL 42-45

Ḇaḇesamsyom Ḇekaku Ipyum Kaḇer!

Ḇaḇesamsyom Ḇekaku Ipyum Kaḇer!

Fasasna kuker bait Yehezkiel myam anna nafrur fa snonkaku Yahudi ḇesouser ḇebur kaḇer sya sikyar snar ḇaḇesamsyom ḇekaku nari ipyum kaḇer. Roi nane kako nafrur si fa siswarepen Yahwe farkankin ḇekaki Ḇyena faro ḇaḇesamsyom ḇekakuya.

Imam sya nari sfarkorepen Yahwe kawasa Ḇyesi kuker farkankin-farkankin Ḇyena

44:23

Wafaspan farkarkor ḇeḇeso ro manfamyan ḇeḇesyowi ma ḇefawi nananem sya sḇuk kwar ḇeko kuker roi ḇesisye rofandu rosai ḇearwarem ma rosai ḇesren ya. (kr-IN 110-117)

Snonkaku sya nari sifnoḇek manfarkin sya

45:16

Rosai monda kofrurya fa kofasnai koma kofnoḇek penatua ḇero sidang koḇedi?