Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTENs

Farkor Si Insama Suffarmyan Pdef ḇe Yahwe I

Farkor Si Insama Suffarmyan Pdef ḇe Yahwe I

Roi ine nasnaibos kwar, rofyor manbaryas ḇebabo sya sfarkor si ro randakya fa simyaren ma siryaḇ ro fararmyan ido, nari sḇe manbaryas ḇekir syadi. (Ams 22:6; Flp 3:16) Anun ḇeḇeso ḇeuser nane nfasnaiḇair nyan rariso bisa wafnoḇek ḇefarkor ya fa fyasos pyum mankundi faro fararmyan:

  • Rofyor ḇefarkor ya dakḇe manḇaryas ḇebabo ido, farkori ḇeri. (km-IN 15/8 1) Wakofenbos ḇe i fandun kaku fa daksowarpu pyum ro fararmyan ro mingggu ḇe minggu. (Flp 1:10) Iḇye kada wakofen roi ḇepyum kuker snonkaku ḇero moḇ nari ḇyaryas roro ya. (Flp 4:8) Wanun ḇe i fa fyararur kayam kuker pengawas kelompok ma manbaryas ḇesesya insama fyarkor nabor ro si.​—Ams 1:5; km-IN 12/10 6 ¶3

  • Rofyor ḇyebaptis kwar ido, swambraḇseri ma farkori pdef ro fararmyan, iba syadi fyor fyarkor kaker syap ”Kasih Allah”.​km-IN 13/12 7

  • Rofyor wafararur kayam kuker manḇaryas ḇebabo ro fararmyan ido, buk wos ḇefarkin ḇaido fasasna ḇepyandam monda. Fyor ikofenḇair wos ḇefarkin ḇyedi kwar, buk wos sandik ḇe i. Buk anun ḇepyum nari ḇefnoḇek i insama ḇyekir syadi.​—km-IN 10/5 7