Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Saswar Iso Ḇefasnaiḇair Koine Snonkaku Kristen Ḇekaku​—⁠Kosawen Rari Fabri Mankun ma Masasor Fasaw Na

Saswar Iso Ḇefasnaiḇair Koine Snonkaku Kristen Ḇekaku​—⁠Kosawen Rari Fabri Mankun ma Masasor Fasaw Na

FANDUN YA: Yesus ikofen snar saswarya iso ḇe aḇyair faro manfamyan ḇyesi. (Yoh 13:34, 35) Insama kofasnai saswar Kristen ido, fandun fa komam ḇepon fandandun ro snonkaku ḇesesya ma komasasor fasawḇa.​—1Kor 13:5.

MOḆSA KOFRUR NA RAI:

  • Rofyor snonkaku oso ikofen ḇaido ifrur roi oso ḇefrur duf sne koḇena indo, komnai koper resari ma kokara mnis roi ḇefnai fa ifrur rarirya ma rosai na ḇeḇejadi rofyor kokofen ḇaido kofrur roi oso beri faro i.​—Ams 19:11

  • Koswarepen kokame konapes ḇa. Inja, fyorno ido kokofen ḇaido kofrur roi oso na ḇarpur mura nun fafafko ḇe ko

  • Fasaw beri fa kawos mnis famfabri na

MAM VIDIO ”IḆYE KADA KOSWARYAE KO”—KOSAWEN RARI FABRI MANKUN MA MASASOR FASAW NA, RAMNAI KWAREM FAKFUKEN ḆEUSER NANE:

  • Rariso Geri fyasnai imarisen ḇa kuker rosai Tom ikofen na?

  • Rosai Tom kyara pyum na inja nafrur fa imsor ḇa?

  • Snar Tom dawos myaren, bon rosai ismai ro fafisu ḇesam ani?

Rariso sidang ismai payamyum rofyor smam koknon pdef ma komasasor fasawḇa?