Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI ḆERO REFO | FARFYAR 4-5

Sḇaryas Pdef Wos Allah kuker Ḇri

Sḇaryas Pdef Wos Allah kuker Ḇri

4:5-13, 18-20, 23-31

Rosai ḇefrur fa manwawan sya sḇe guru ḇekir syadi? Rosai ḇefrur fa sawos kuker kakakyar ma ḇri ya? Fafisu iwara ’siso Yesus’, Guru Ḇeba ani, ma sifarkor ro i. (Farfyar 4:13) Farkarkor risai monda kofarkor ro Yesus i na ḇefnoḇek ko fa koḇe guru ḇekir syadi?

Buk mnuk-mnuk ḇero sop nane fa bukimam farkarkor ḇemnis kuker ko.