Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI ḆERO REFO | LUKAS 14-16

Sarḇer kuker Romawa Ḇeḇor

Sarḇer kuker Romawa Ḇeḇor

15:11-32

Farkarkor riḇeso ro sarḇer ine.

  • Ipyum kaku fa kofanam pdef kuker Allah kawasa Ḇyesi, ḇesmai fadadiren ma saswar ro Kma koḇedi, Yahwe I

  • Rofyor koḇinkwan kwar ro Allah ido, fandun kona sne ḇerun fa kokaḇer faro I. Kokyar kaku Allah na imarisen ḇyuk ampun ḇe ko

  • Fandun fa kofarari Yahwe I kuker kosaser kaḇer snonkaku ḇembror sya ma ḇekaḇer ḇe sidang