Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI ḆERO REFO | LUKAS 10-11

Sarḇer kuker Snon Samaria Ḇefrur Pyum

Sarḇer kuker Snon Samaria Ḇefrur Pyum

10:25-37

Yesus fyawar sarḇer ine fa kyarem fakfuken: ”Rarirya ido min ayesya siso?” (Luk 10:25-29) Yesus ifawi inari ’snonkaku syakam’ saksun ro sidang Kristen, ine faro snonkaku Samaria ma snonkaku ḇerama ro er ḇesena kako. (Yoh 12:32) Sarḇer ine fyarkor manfamyan ḇyesi insama sakfasnai saswar faro snonkaku ḇesesya, syadi kaku faro snonkaku eḇese kuker si.

WAFUKEN MANKUNDAW:

  • ’Rariso yamam naek srar bena budaya eḇese kuker ayansya rai?’

  • ’Na yaḇuk oras yena kuker snonkaku bena rari ḇemnis kuker ayanya ke?’

  • ’Na yamarisen fa yabas yasnesna kuker yaḇensewar fa yafawi pyum naek srar ḇerama ro moḇ ḇaido wos ḇeḇese kuker ayansya ke?’ (2Kor 6:13)

Yamarisen yor fa . . .

  •  fararur kuker aya ro ḇaḇeḇaryas

  •  rwama ḇe rum yedi fa konan

  •  kina ḇesesya sakso ro Nadi ro Kina nkoḇedi