Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Nufaduru Kina Nuḇesya ro Yahwe Nyan Ḇyena

Nufaduru Kina Nuḇesya ro Yahwe Nyan Ḇyena

Rariso sinan sya bisa sifarkor ro Yahwe I, Kma sedi ro nanki, insama kina sena sismai aski? Mam vidio Nufaduru Kina Nuḇesya ro Yahwe Nyan Ḇyena, ramnai wawos fakfuken ḇeuser nane ḇekur ḇe Abilio ma Ulla Amorim su:

  • Rariso farfyar ro kankenem suḇena fyor subaba kaker nafnoḇek su fa suḇe sinan ḇefrur pyum?

  • Farfyar ḇepyum rosai romawa suḇesya skoswarepen ya kuker fafisu skobaḇa ya?

  • Rariso Abilio ma Ulla suḇensewar kaku fa susomnis ananun ro Ulangan 6:6, 7?

  • Rosai ḇefnai fa Abilio ma Ulla sukofenḇair ḇeri ḇa rosai fandun fa romawa suḇedi roi skofrur ya?

  • Rariso sufnoḇek romawa suḇesya fa sun snemuk ḇepyum ro kankenem sena?

  • Rosai befnai fa suyanun ḇe romawa suḇesya fa skosun ro fararur perintis ine, imbude mankunsu fandun fa sufrur sasewar ḇemarḇak kaku? (bt-IN 178 ¶19)