Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Komkuepen fa Kowaf Kuker Kaḇaḇaḇ

Komkuepen fa Kowaf Kuker Kaḇaḇaḇ

Wawaf fyoro kwar ke faro Karajan Allah fa ryama? Fafisu wawaf ya, imbude wasmai samswen. Mboi wawaf kuker kaḇaḇaḇ ke? (Rm 8:25) Snonkaku Kristen ono sisya sayin si, sifrur pyum si ḇa, sisun si ro bui, ḇaido sismai roi ḇemun. Ḇesesya wer siduf marḇak ḇaido sḇe mansar binsar kwar.

Rosai na ḇefnoḇek ko fa kowaf kuker kaḇaḇaḇ ro fafisu ḇesamswen na? Fandun fa kosambraḇser kakyar koḇena kuker kowasya Refo ma kokarauser na ro ras ḇe ras. Komam monda mura ḇe saneraro koḇena. (2Kor 4:16-18; Ibr 12:2) Fandun fa koḇenadi ma kor ro Yahwe I fa ḇyuk rur ḇesren fa syambraḇser ko. (Luk 11:10, 13; Ibr 5:7) Kma ḇesaswar koḇedi na ifnoḇek ko fa ’koḇar roi ḇeḇor kam kuker farmku ma kbaḇ’.​—Kol 1:11.

MAM VIDIO FANDUN FA ’KOMKUEPEN PDEF’—KOKYAR NA KOSMAI ḆAḆYAK YA, RAMNAI KWAREM FAKFUKEN ḆEUSER NANE:

  • Roi risai kokara ḇaim na bisa nkur kankenem koḇena? (Pkh 9:11)

  • Rariso nadi nafnoḇek ko fafisu kosmai samswen?

  • Rofyor kosambraḇ werḇa fa kofrur nabor syadi ro fararmyan ḇe Yahwe imnis randak ya, rosai ḇefnai fandun fa komam monda faro roi kosambraḇ fa kofrur na?

  • Kowasen mura ḇe ḇaḇyak ya

    Rosai na ḇefnoḇek Au fa wakyar pdef nari wasmai ḇaḇyak ya?