Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI ḆERO REFO | ZEFANYA 1-HAGAI 2

Swewar Yahwe I Rofyor Ras Masasor Ḇyedi Ryama Ḇaim

Swewar Yahwe I Rofyor Ras Masasor Ḇyedi Ryama Ḇaim

Zef 2:2, 3

Insama Yahwe iyokefbur ko ro ras masasor Ḇyedi ido, fandun fa kofrur syadi wer ro farsamsyom mankun koḇena faro Yahwe I. Fandun fa kosouser faro farkankin Zefanya ḇyuk ḇe snonkaku Israel sya.

  • Kosewar Yahwe I: Kofaduru ḇaḇebati ḇefanam kaku kuker Yahwe I ma organisasi Ḇyedi

  • Kosewar ḇaḇenapnapes: Kamk nako Yahwe farkankin ḇenapes Ḇyena

  • Kosewar sne ḇemayar: Kuker sne ḇerun kokunem faro Allah marisen Ḇyena ma komarisen kosma disiplin Ḇyedi

Rariso na yakfasnai yasewar Yahwe I, ḇaḇenapnapes, ma sne ḇemayar syadiwer?