Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 KANKENEM KOḆENA ḆE SNONKAKU KRISTEN

Apa Itu Cinta Sejati?

Apa Itu Cinta Sejati?

Yahwe iso ḇedaw farḇakḇuk ya fa fyesepen farḇakḇuk ro snon ma bin isof fyoro-fyoro. (Kej 2:22-24) Farḇakḇuk na imuk rofyor oso ifrur farḇakḇuk famfnom. (Mal 2:16; Mat 19:9) Snar Yahwe imarisen insama ḇefakawin sya sisma aski, inja fyasos farkankin na ḇefnoḇek snonkaku Kristen oso fa kyinfir swa ḇyedi kuker fawawinanem ma fyaduru farḇakḇuk ya fa ḇyeaski pdef.​—Pkh 5:4-6.

MAM VIDIO APA ITU CINTA SEJATI?, RAMNAI KWAREM FAKFUKEN ḆEUSER NANE:

  • Rosai ḇefnai fa wos sonek Frank ma Bonnie suḇuk ḇe inaikir suḇedi, Liz, inema nfasna fawinanem ma saswar?

  • Rosai ḇefnai fa wafawinanem ḇa rofyor kwara na wafadwer kenem snonkaku waswarya?

  • Ananun ḇefawinanem rosai Paul ma Priscilla suḇuk ḇe Liz i?

  • Rosai ḇefnai fa Zach ma Megan susmai samswen nabor syadiwer ro farḇakḇuk suḇe na?

  • Roi rur risai John ma Liz sukam susewarna?

  • Rosai ḇefnai fandun fa wafawi snonkaku oso ”sne ḇeyokef” ḇyedi rofyor wafrur asas farḇakḇuk kuker i ḇaim? (1Ptr 3:4)

  • Rosaiso saswar ḇekaku ya? (1Kor 13:4-8)