Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Awawos fa Koḇukiḇaryas

Awawos fa Koḇukiḇaryas

●○○ RARAMA RANDAK

Fakfuken: Rodiso na kosmai anun ḇepyum fa kona aski ro kankenem koḇena?

Mnuk: Mz 1:1, 2

Fakfuken ḇeuser: Koswar syadi pipi ma arasai ido nari kosmai aski ḇekaku ya ke?

○●○ RARAMA KAḆER ḆEOSER

Fakfuken: Koswar syadi pipi ma arasai ido nari kosmai aski ḇekaku ya ke?

Mnuk: 1Tim 6:9, 10

Fakfuken ḇeuser: Fainda rosai na kosmai snar kofaduru swaruser ḇepyum?

○○● RARAMA KAḆER ḆESURU

Fakfuken: Fainda rosai na kosmai snar kofaduru swaruser ḇepyum?

Mnuk: Ams 17:22

Fakfuken ḇeuser: Rariso kina oso na ismai payamyum ro fafisu ḇesamswen rai?