Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI ḆERO REFO | 2 KORINTUS 7-10

Kofnoḇek Ḇesmai Rim Ḇeba Sya Ima Farararur Ḇesren Rirya

Kofnoḇek Ḇesmai Rim Ḇeba Sya Ima Farararur Ḇesren Rirya

8:1-4; 9:7

Snonkaku Kristen koine, kona fararur fa koḇuk aski, ḇaido koḇaryas ma koḇuk farkarkor, ma ’kakḇuk fafnoḇek’ kako ḇe min Kristen koḇesya. (2Kor 5:18-20;  8:4) Inja, koḇuk fafnoḇek ḇe min Kristen ḇesmai rim ḇeba sya ima fararur ḇesren rirya. Kofrur rarirya ido, . . .

  • koḇuk rosai naek srar koḇesya roi sfandun na.​—2Kor 9:12a

  • naek srar ḇesmai rim ḇeba koḇesya bisa siryaḇ kaḇer fa sifrur fararur ḇesren, isoine sḇaryas kuker raryaḇ fa sikofen kasumasa ḇe Yahwe I.​—2Kor 9:12b

  • Yahwe snonsnon Ḇyedi ismai sanandik. (2Kor 9:13) Kofnoḇek snonkaku ḇesmai rim ḇeba sya nun mamam ḇepyum faro snonkaku ḇesesya, ma faro snonkaku ḇemarisen faro Saksi-Saksi Yahwe ḇa sya kako.