Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI ḆERO REFO | MAZMUR 34-37

Wakyar Faro Yahwe I ma Wafrur Roi Ḇepyum

Wakyar Faro Yahwe I ma Wafrur Roi Ḇepyum

”Sne ḇena nasam awer faro snonkaku ḇeḇarḇor sya”

37:1, 2

  • Payamyum ḇekain fyoro ḇa ro snonkaku ḇeḇarḇor sya pok fa nawyaye awer fararmyan ḇena ḇe Yahwe I. Wakara monda ḇe ḇarakas ma fainda rurya

”Wakyar faro Yahwe I ma wafrur roi ḇepyum”

37:3

  • Wakyar kaku snar Yahwe nari isonem au rofyor waḇeḇirḇar ḇaido wamkak. Nari ifnoḇek au fa wasoasuser pdef

  • Wamyaren fa ḇaryas pdef ankankinem ḇeḇye ro Karajan Allah

”Wasma marasrisen ḇeba kaku ro Yahwe I”

37:4

  • Fasos oras fa wawasya Refo ma wawasen na insama mambir kaku Yahwe I

”Wakris nyan ḇena ḇe Yahwe I”

37:5, 6

  • Wakyar kuker sne ḇesiper ḇe Yahwe I snar nari ifnoḇek au fa wafrur mnis roi ḇesamswen wasmana

  • Faduru kenem ḇepyum ro fafisu wasma roi ḇedwarek, ḇaḇewayam, ḇaido skara sasar au

”Ḇefasis monda ro ḇarpon Yahwe I ma wawaf monda faro I”

37:7-9

  • Wafrur fasawsaw roi oso awer insama raryaḇ ma ḇaḇebati ḇena kuker Yahwe I napromes awer

”Snonkaku ḇemayar sya monda nari ḇena supswan ine”

37:10, 11

  • Swewar ḇaḇemayar sne ya, ma kuker sne ḇerun wawaf Yahwe fa ipyos ḇaḇenanapesḇa wasmana

  • Samḇraḇser min Kristen sya, ma buk sneprei faro snonkaku ḇesma kandera sya kuker fawar dunya babo Allah ḇefanam kwar

Karajan Mesias nari Ḇyuk Ḇarakas Ḇebor