Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ARASAI ḆERO REFO | MAZMUR 74-78

Waswarepen Yahwe Fararur Ḇyenakam

Waswarepen Yahwe Fararur Ḇyenakam

Kowasen roi ḇepyum Yahwe ifrur kwarna iso roi ḇefandun kaku

74:16; 77:6, 11, 12

 • Snar kowasen, na kofawi rosai kowasya ro Refoya ma nari koḇesyowi kaku anan rurya pdef

 • Kowasen kaku kuker Yahwe ido, na nafnoḇek ko fa koswarepen fararur ḇeba kaku Ḇyena ma saneraro Ḇyeasas kwarna

Yahwe fararur Ḇyena isoine:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

 • Ḇraur ḇramin ḇyenakam

  Kofarkor naborwer kuker ḇraur ḇramin ḇyenakam ido, nari komanen kaku Yahwe I

 • Ryem snon ḇero sidang sya

  Fandun fa kokunem faro snon Yahwe ryem kwar sya

 • Fararur ḇaḇefasaspar

  Rofyor koswarepen ḇaḇefasaspar Yahwe ifrurna ido, nari kokyar kaku snar Yahwe imarisen ma syambraḇ fa kyadaun kawasa ḇyesi