Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 AWAWOS ḆEPON YA | WASMAI PAYAMYUM NABOR SYADIWER RO ḆAḆEWASYA REFO

Rosai Ḇefnai fa Wawasya Refoya?

Rosai Ḇefnai fa Wawasya Refoya?

”Yakara boi Refoya syamswen fa yafawi na.”—Jovy

”Yaḇaḇir boi ḇaḇewasya Refo nafrur papum monda.”—Queennie

”Rofyor yamam Refoya ikpor mankenem, ine nafrur fa yamewer yawasya na.”—Ezekiel

Fafisu oso kwara fa wawasya Refo ḇape jadi fa wafrurna ḇa snar wakbabir raris rosai snonkaku rikyor sikofen ro ḇoiyasne ke? Faro snonkaku ḇebor sya, ḇaḇewasya Refo smamna ḇe roi ḇemarḇak kaku. Ḇape, fyor wafawi snar Refoya nari nafnoḇek Au fa nwa aski syadi ro kankenem Bedi ido, na kwara rariso? Ma rofyor wafawi nyan ḇepyan riḇeso ḇefrur fa wamarisen wawasya Refoya ido, rosai nari wafrurya? Wamarisen fa wakfawi rosai na Refo ḇyuk ḇe Au ke?

Kwarapan kankarem riḇeso ro snonkaku ḇesmai fainda snar sisewar fa siwasya Refoya.

Ezekiel, umur ḇyeja syadi ro 20, doḇe, ”Randak iwara, yamnis kuker snonkaku ḇeyun oto ḇape ifawi moḇ imbe ryarona ḇa. Ḇape ḇaḇewasya Refo nafnoḇek aya fa yana payamyum ro kankenem ayedi. Refoya naser ananun ḇemnis ḇefnoḇek aya ro ras ḇe ras.”

Frieda, umur ḇyeja syadi ro 20, fyasnaiḇair kako, ”Ayama yamsor fasawsaw ker. Ḇape snar yawasya Refoya, nane nafnoḇek aya fa yafarkor fa yamkuepen mankundaya. Ine nafrur fa napyan syadi ḇe aya fa yafanam faro snonkaku sya, inja kirine yana bati sibor syadiwer.”

Bin oso ḇenir ḇe Eunice umur ḇyeja syadi ro 50, doḇe, ”Refoya ifnoḇek aya fa yaḇe snonkaku ḇepyum syadiwer, fa yafadwer rari ḇeḇyeḇa ayena.”

Raris snonkaku rikyor skoya ma snonkaku yuta ma yuta ḇesesya, ḇaḇewasya Refoya na nafnoḇek Au fa nwa aski syadi ro kankenem Bedi. (Yesaya 48:17, 18) Ine na nafnoḇek Au fa (1) wun snemuk ḇepyum, (2) nwa bati ḇekaku, (3) wafrur mnis samswen Bena, ma (4) ḇefandun syadiya iso, wafarkor napnapes ro Allah I. Ananun ḇero Refo ndramuma ro Allah, inja rofyor waso na ido nari wasmai bon ḇepyum. Allah ipok fa ḇyuk ananun ḇeḇyeḇa ḇe Au ḇa.

Roi ḇefandun kakuya iso wafrur ḇaḇewasya Refoya ḇeri. Inja, ro nyan ḇepyan risai bisa fa wafrurna insama nun marisen syadiwer ḇe Au?