Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 AWAWOS ḆEPON YA | MALAIKAT—SIMA SISYA KAKU KE? FANDUN FA WAFAWI SI

Na Malaikat Sya Sḇuk Fainda faro Kankenem Bedi Ke?

Na Malaikat Sya Sḇuk Fainda faro Kankenem Bedi Ke?

Ras oso ro Minggu mandira, Kenneth ma Filomena ḇeḇarek ro Curaçao, sura sumamfar imbeswa ḇefarkor Refo kuker su.

Kenneth fyar, ”Fyor nura ro rum anya kwar, numam mboi rum suḇeja iken ma oto ya isya ḇa. Mboi rya ono isya ḇedif aya fa yaḇetelfon ḇena rum ani binswa ḇyedi.”

Binswa ḇena rum ani kyanow telfon ma doḇe swari isya fyararure. Mboi kyandor snar Kenneth ma Filomena suisya suro ḇandi, inja iseḇen kedwa ma iwan su fa susun.

Sumam mboi insape kyanes ra imnai ryairi. Fyor skoḇenadi fa skofarkor Refo ya, bin ani kyanes wer. Inja, kuker myaren Kenneth ma Filomena sufuken i imbude isya ismai samswendi.

Bin ani ikofen ḇo doḇe insape imbe myun mankundi ro mandira anya, ramnai imbe fyas surat ḇe swari, fafisu anya kako Kenneth ḇyetelfon i, mura myun mankundi ḇa. Bin ani fyar ḇo doḇe bruri idufe. Inja, Kenneth ma Filomena suḇuk wos anun ḇeḇuk sneprei ro Refo yoḇ i. Snar anun suḇuk nane, nafrur fa bin ani myun mankundi ḇa.

Kenneth doḇe, ”Nukofen kasumasa faro Yahwe I snar fyarkin nu fa nufnoḇek bin ḇesmai samswen ine, ma ḇefandun syadi snar ifnoḇek nu kwar, imbude ifrurna roro malaikat ḇaido rur ḇesren Ḇyedi fa nuḇetelfon i!” *

Inja, na Kenneth ma Filomena sukyar snar Allah isya daksowarpu, imbude roro malaikat roḇa rur ḇesren, roḇaido Allah samambraḇ Ḇyedi ke? Ḇaido rofyor Kenneth ḇyetelfon bin ani nama fafisu ḇemnis monda rirya ke?

Kofawi mnisna ḇa. Ḇape, kokyar kaku snar Allah ḇyuk malaikat sya fa sifnoḇek kawasa Ḇyesi ro rurya. Rupa ra, Refo isya fyawar snar Allah iwan malaikat oso fa fyarkin manḇaryas oso ḇenir ḇe Filipus, insama rya ifnoḇek ḇebarara Etiopia oso ḇefandun farfnoḇek rur.​—Farfyar ro Manwawansya (Kisah) 8:26-31.

Agama ḇebor sikyar faro mankun rur. Soḇe mankun rur ima mankun ḇesambraḇ kaku ḇefrur fararur ḇeramuma ro Allah ḇaido ima malaikat ḇekadaunwarek snonkaku oser-oser. Snonkaku ḇebor sikyar malaikat sima sisya kaku, sifnoḇek ko kuker payamyum. Ḇape, sibor kako sikyar ḇa snar malaikat sima sisya kaku.

Inja malaikat sima sisya kaku ke? Sisya ido, sramuma ro? Malaikat indo mansei kaku si? Na sḇuk fainda faro kankenem Bedi ke? Rwama komampan kakaku ḇyena.

^ par. 8 Yahwe iso Allah snonsnon Ḇyedi ḇeḇefas ro Refo.​—Mazmur 83:18.