Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Rosai Allah ḇyaḇir na fyor myam ḇekandera?

Rosai Allah ḇyaḇir na fyor myam ḇekandera?

Sisya soḇe Allah myam ḇaido fyandun ko ḇa rofyor kosmai kandera na.

ROSAI REFO IKOFEN NA

 • Allah myam ma fyandun ko

  ”Yahwe myam ḇaḇeḇarḇor ro supswan nabor kaku . . . , ma sne Ḇyedi ḇyefafardun.”​—Kejadian 6:5, 6.

 • Allah nari ifrur kandera nakam namnai

  ”Kniko wer, snonkaku ḇeḇarḇor nari sisyaḇa kwar; fyor mam moḇ isya roya, isyaḇa kwar rodia. Snonkaku bena sne ḇemayar sya siso nari bena supswan, ma nari simarisen kaku snaro ḇaḇeaski ya ifo.”​—Mazmur 37:10, 11.

 • Rosai Allah imarisen na

  ”’Yafawi rosai imbe yafrur ḇe mko na,’ rarirya Yahwe wos Ḇyena, ’Yamarisen yaḇuk ḇaḇeaski, mboi kandera ḇa, insama mkosmai payamyum ro fafisu iyama ma saneraro. Nari mkor Aya ma mkorama fa mkoḇenadi ḇe Aya, ma nari yamnaf mko.’” —Yeremia 29:11, 12.

  ”Mkofanam faro Allah, ma nari Allah fyanam faro mko.”​—Yakobus 4:8.