Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 TOPIK UTAMA | REFO—SYAP ḆESMAI ROI ḆEDWAREK

Rosai ḇefnai fa Refoya Isya Pdef

Rosai ḇefnai fa Refoya Isya Pdef

Refoya isya pdef. Bon ya, na bisa fa wasma ma wawasya na ro kirine. Ma rofyor kwinfir terjemahan Refo ḇepyum kaku, wakyar snar ausya wawasya fasfas ḇemnis kuker fasfas ḇekakuya. * Fasfas Refo sfasna ro roi ḇepyan fa namsawek, sidwarekna, ma sefararwe roi ḇero dona kuker farfyar ḇefrur komanen, ḇape rosai ḇefnai fa Refo isya pdef? Rosai ḇefrur fa syap ine ipyum kaku?

”Kirine yakyar kaku snar Refo yasmana ima roi ḇepyum kaku ḇerama ro Allah”

Ḇefarkor Refo sya sna kakara ḇemnis kuker rosai manwawan Paulus fyasna, ”Fasfas ḇeḇor ḇeramuma ro Allah.” (2 Timotius 3:16) Sikyar Refoya isya pdef snaro iso Wos Allah Ḇyena ma snar Allah myamfaduru na insama syap ani isya pdef isof ro kirine. Faizal, iso ḇeḇeyap ḇepon ya, ḇarpur ya dun snemuk fa myam ro mankundi wos anna nkaku kuker fyarkor Refo. Ikandor kaku faro rosai fyarkor na. Ifawi fasaw snar farkarkor ḇero gereja na neknam ro Refoya ḇa. Osower ido, Allah asas ḇyena ro Refo kuker fafisu iyama ro supswan ine, nasun ro sne ḇyedi.

Ikofen, ”Kirine yakyar kaku snar Refo yasmana ima roi ḇepyum kaku ḇerama ro Allah. Snar Allah ifrur supswan ma farsyos ḇeba ine, kakuya nya samambraḇ fa ḇyuk syap oso ḇeko ma myamfaduru syap ani insama isya pdef. Kofamyun na ido, kyurfasna kokyar ḇa faro Allah Ḇepoik Syadi. Mansei siko inja kofrur radirya?”​—Yesaya 40:8.

^ par. 3 Mam artikel ”Bagaimana Memilih Terjemahan Alkitab yang Baik?” ro edisi 1 Mei 2008 syap ine.