Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 9

Buk Farkarkor kuker Sonin ma Vidio

Buk Farkarkor kuker Sonin ma Vidio

Kejadian 15:5

ROSAI NA WAFRURI: Buk sonin ma vidio ro farkarkor Bena insama nasnai syadi ma ḇefarkor ya napyan fa iswarepen farkarkor anya.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Kwinfir sonin ma vidio faro farkarkor Bena. Rofyor wun faya ḇaido buk farkarkor, buk sonin, diagram, peta, fasfas ḇekur ḇe marandan, ma vidio fa fasnaibos farkarkor ḇefandun na monda. Wafnoḇek ḇerower Au ya insama myam sonin ma vidio anya monda ḇa ḇoi iswarepen farkarkor ḇefandun kaku na kako.

  • Mam pyum insamaido ḇerower Au ya myam sonin ḇaido vidio fasnai anna.