Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 2

Wawos Raris Moḇ Kawos ro Rasras

Wawos Raris Moḇ Kawos ro Rasras

2 Korintus 2:17

ROSAI NA WAFRURI: Insama wawos raris moḇ kawos ro rasras na, rofyor wun farkarkor Bena, mankundaw kwarauser farkarkor anya ma kwara kako ḇerower Au ya resari.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Fasos pyum nadi ma farkarkor Bena. Benadi ḇo wor insamaido kwara faro mankundaw awer mboi kwara faro ankinem wun anna. Mam monda faro rosai imbe wakofen na. Wawos monda raris moḇ imbe wawos ndraya, mboi waswarepen awer wos oser-oser sfas ro syap na.

  • Wawos kuker sne ḇesiper. Kwarauser rosai ḇefnai fa ḇerower Au ya fyandun ankinem anna. Kwara roi ḇese awer. Mam pyum moḇsa wores raya, moḇ wawos raya, mkasi moḇsa isnai rai, insama sifawi wawos kuker sne ḇesiper ma nfasnai mayaryaren Bena.

  • Mam faro ḇerower Au ya. Ine nasrow ro moḇ Bedi ido, mam faro ḇerower Au ya. Rofyor wun faya, mam awer snonkaku syakam ḇeri mboi mam si oser-oser.