Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 12

Fasnai Myaren Asuser ma Frur Pyum

Fasnai Myaren Asuser ma Frur Pyum

1 Tesalonika 2:7, 8

ROSAI NA WAFRURI: Wawos kuker sne ḇesiper, ma fasnai faro ḇerower Au ya insama fyawi waswar i.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Kwara pyum ḇerower Au ya. Insamaido wawos kuker sne ḇesiper, kwara resari samswen rosai ḇekur i ma rosai ḇyaḇiri.

  • Kwinfir pyum wos Bena. Mam pyum insama wos Bena nbuk payamyum, sneprei, ma nsambraḇser i. Wawos awer wos ḇefnai fa imarisen ḇa. Wawos awer wos ḇeḇyeḇa ḇekur ḇe snonkaku ḇeyaksyom Yahwe I ḇa ḇaido rosai sikyar kwar na.

  • Fasnai sawarwar. Wawos myaren ma wawai pyum baken Beja, fasnai yoḇ i snar Auma waswar i kaku. Mam pyum insama saswar Bena nasnai ro mkasi kako; fasnai marisen ro mkasi rarirya kwar.