Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 10

Wawos Pyum

Wawos Pyum

Amsal 8:4, 7

ROSAI NA WAFRURI: Wawos ido mkarem Bena ndrok moḇ oser awer, ḇe na fa neke ma nado, ma mam samamberen ro wos Bena insamaido farkarkor anna nasnai ma nadif ḇerower Au ya sneri.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Ndrok moḇ oser awer. Wawos naba fa bukifasnaibos roi ḇefandun na, nadif ḇerower Au ya fa ifrur na, oroḇaido rofyor wawasya mnuk ḇeser ankinem samamyai. Wawos naba awer rofyor imbe fasnai makakak, ḇirḇar, ḇaido imbe wafrur fa imarisen fyawi rosai nari wakofen wer.

  • Ḇe na fa neke ma nado. Ḇe mkarem Bena fa neke rofyor imbe fasnai raryaḇ ḇaido rofyor imbe wawos roi ḇeba ma roi ḇekwan. Mboi, ḇe mkarem Bena fa nado rofyor imbe fasnai saneso ḇaido makakwarek.

  • Mam samamberen ro wos Bena. Wawos samberen syadi rofyor wafasnai raryaḇ. Wawos fasawsaw awer rofyor imbe wakofenḇair farkarkor ḇefandun na.