Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 1

Wos Ḇesrow ro Randak

Wos Ḇesrow ro Randak

Farfyar 17:22

ROSAI NA WAFRURI: Fandun fa wos Bena nafrur marisen, swewar farkarkor ḇesrow, ma wafrur fa ḇerower Au ya myam na ḇe roi ḇefandun kaku.

MOḆSA WAFRUR NA RAI:

  • Wawos roi ḇefrur marisen. Kwinfir fakfuken, fawar ḇekaku, oroḇaido ankinem rosai monda ḇefrur fa ḇerower Au ya imarisen ryower na.

  • Kwinfir farkarkor ḇesrow. Mam pyum insamaido wos Bena ro randak ma roi ḇefnai fa rwama wun farkarkor anya nasnai faro ḇerower Au ya.

  • Fasnai snar farkarkor wun anya nefandun kaku. Rosai wawos na wafrur na fa nasrow faro ḇerower sya fandandun sena. Fandun fa sifawi farkarkor wun anya nafnoḇek si oser-oser.