Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ḆAR ḆEḆE 1

Rariso Komnaf Allah I?

Rariso Komnaf Allah I?

Allah Dawos faro ko ro Refo ya. 2 Timotius 3:16

Allah benapes fyarkin snon ḇeḇeso ya fa sfas swaruser Byena ro syap besren. Syap ani iso Refo ya. Ro Refo ya ankinem befandun kaku nasya naiso Allah Imarisen Wakfawi na.

Allah Ifawi rosai bepyum syadi faro ko. Snar Wamnaf I ido, nari Wasmai fawawi nananem.Amsal 1:5.

Allah Imarisen fa snonkaku ro supswan besiper siwasya Refo ya. Ro fafisu ine Refo nasya kwar ro wos ḇebor.

Inja Wamarisen Wamnaf Allah ido, Wawasya ma Wafawi kaku Refo ya kada.

 Ro moḇ sairirya kam, snonkaku sya sifarkor fa sifawi Allah. Matius 28:19

Saksi-Saksi Yahwe simarisen sifnoḇek Au fa Wafawi kaku Refo ya.

Ro dunya besiper, sbuk farkarkor napnapes kuker Allah.

Infa Wasmai farkarkor ine buk ḇaḇyak ba. Ro Balai Karajan Saksi-Saksi Yahwe befanam ro moḇ Bedi kako nari Wasmai farkarkor kuker Allah.