Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ḆAR ḆEḆE 4

Sumnaf Setan Ya—Rosai Susmai Na?

Sumnaf Setan Ya—Rosai Susmai Na?

Adam ma Eva susouser Allah ba, inja sumar. Kejadian 3:6, 23

Eva imnaf ikak ya ma dan bon bar ya kermkun. Ramnai, byuk bar yawer be Adam, ma I kako dani.

Rosai sufrur na napyum ba—sasar rirya. Allah Iyaw su fa susaebur ro rum Firdaus suḇena.

Kankenem ma romawa suḇesya smai samswen. Suḇe sinan kaku ma sumar. Suraḇe moḇ ḇeḇeurs ba; susya ba kwar.

 Imnis saprop, snonkaku ḇemar sya sismai ken’m ba kwar. Kejadian 3:19

Komar snaro kokame Adam ma Eva kpu suḇesi. Snonkaku ḇemar sya smam ba baido srower ma sifrur roi oba.Pengkhotbah 9:5, 10.

Yahwe Imarisen ba snonkaku sya simar. Nari fasawdam byawes kaḇer si. Simnaf I kada, nari sikenem fioro-fioro.