Rwa beri be konten ya

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Na Ḇaḇe Kandera Ḇye Nande Ke?

Na Ḇaḇe Kandera Ḇye Nande Ke?

Kankarem Bedi rarso?

  • Imbo.

  • Aroḇa.

  • Yafawiḇa.

 ROSAI REFO BYADIR NA

”Allah . . . Nari ipyos mkarui nakambur mka sena, snar marmarya isyaḇa kwar; sne ḇefafardun, kankanes, roḇa dafduf naisyaḇa kako. Roi ḇeḇor ḇekwar napromes.”Wahyu 21:3, 4, Wos Ḇyak ro Rasras.

NUN PAYAMYUM BE AU

Kofawi kandera nane nd’rama ro Allah iḇa.Yakobus 1:13.

Komarisen snar Allah ifawi kaku kosnesna.Zakharia 2:8.

Kona saneraro kuker kandera nakame na ḇye nande.Mazmur 37:9-11.

 RARIRYA KOKYAR FARO SA REFO BYADIR NA?

Imbo. Isoine nyan ri suru:

  • Allah imewer kaku kandera ma ḇekaku naḇa. Yahwe ḇyesanekar ro fafisu myam snonkaku ḇyesya ro awar madero sifrur mnis si ḇa. Refo ya ikofen ḇadir, Yahwe ḇye sneso kaku snar I rower “fafardun sena (kawasa ḇyesya) snaro snonkaku ḇe maḇak sya”.Hakim 2:18, NW.

    Allah Imewer snonkaku ḇefur pyum ḇa faro ḇese sya. Refo ya ikofen ”ḇramin ḇesbawer rik snonkaku ḇesasar ḇa sya” Yahwe dayin si.Amsal 6:16, 17, NW.

  • Allah Iswar ko oser-oser. Yahwe dor faro ko sa kosaḇ’n makakak koḇena faro I ’snar i ḇefaduru mko’.1 Petrus 5:7.

    Kuker ḇaḇesasoser Ḇyedi, Yahwe na ipyos kandera koḇena. (Matius 6:9, 10) Fafisu ine, kuker saswar ḇyena ḇyuk pararei ma samambraḇ faro snonkaku ḇesewar I sya.Kisah 17:27; 2 Korintus 1:3, 4.

 INFA KOKARA

Rosai ḇefnai fa Allah ryir wararu ḇaḇe kandera ya?

Fakfuken ine Refo kyarem na ro ROMA 5:12 ma 2 PETRUS 3:9.