Sasyos faro Munara Kebaktian Wilayah 2018-2019—Manfaker ro Kantor Cabang

Mam jadwal ro sasyos faro munara kebaktian ine, isya nfasnaiḇair faya ro manfaker ḇeraker kantor cabang.

Swambraḇ!

Sasyos ro munara ine fyasnaiḇair moḇsariso kona samambraḇ kofandun na insama kores nako ro kakyar ya.

Wasmai Kankarem faro Fakfuken-Fakfuken Nane

Fakfuken-fakfuken nane nari neḇekarem ro swaf munara kebaktian ine imbrane