Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Rosai Ḇefnai fa Kokyar Rosai Ḇero Refo Ima Nkaku?

Rosai Ḇefnai fa Kokyar Rosai Ḇero Refo Ima Nkaku?

Refoya ikofen snar rosai ḇero donna ima ”Allah wos ḇyedi” rirya ma Allah ima ”ipok isrer ḇa”. (1 Tesalonika 2:13; Titus 1:2) Inja rosai ḇero donna nkaku ke, ḇaido naser monda fafyar ḇekakuḇa ma fafyar sinan sya ke?