Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 3

Timotius Imarisen Ifnoḇek Snonkaku Ḇesesya

Timotius Imarisen Ifnoḇek Snonkaku Ḇesesya

Timotius ima romawa babo ḇemarisen ḇebuk farfnoḇek. Ryaḇe moḇ bebor fa ifnoḇek snonkaku ḇesesya. Iso ḇefnai fa, Timotius kankenem ḇyeja nafo kuk’r raryaḇ kaku. Wamarisen wafawi fafyar ḇyeja ke?—

Timotius snari ma apus ḇyedi sufarkor i kuker Yahwe marisen Ḇyena

Timotius ḇyarek ro mnu Listra. Rofyor ibaba mkun kaker, apus ḇyeja Lois, ma snari, Eunike, sufarkori kwar kuk’r Yahwe marisen Ḇyena. Iryanja, Timotius imarisen pdef fa ifnoḇek snonkaku ḇesesya fa sifarkor Yahwe marisen Ḇyena.

Rofyor Timotius ibabo kaker, Paulus ifuken faroi imarisen iso kuk’ri fa subaryas ro mnu ḇesena. Timotius kyarem, ’Yamarisen!’ Imbo, Timotius imarisen fa ryamura ifnoḇek snonkaku ḇesesya.

 Timotius ma Paulus suraḇe mnu beba Tesalonika. Insama sura ḇediwa, sumbran ro nyan ḇebinkwan kaku ramnai suso wai beba. Ro mnu beba ani, sufnoḇek snonkaku bebor fa sifarkor insama sifawi Yahwe marisen Ḇyena. Imbape, snonkaku ḇeḇeso sisya sirmomen ma imbe sifrur samswen su. Inja, Paulus ma Timotius susasyar bur ro mnu beba ani ma subaryas ro moḇ bese.

Timotius kenem ḇyeja nafo kuker raryaḇ

Paik ḇeḇeso ramnai, Paulus iwan Timotius i fa kyaḇer fa myam naek ma srar ro Tesalonika sya. Ro Tesalonika, snonkaku ono sisya sifafayaf kaker i. Ḇape, Timotius kyaḇer monda be mnu beba ani snar iswar naek ma srar ro Tesalonika sya. Barpur ya, Timotius dun abar ḇepyum be Paulus i. Naek ma srar ro Tesalonika skain kuk’r payamyum monda!

Ro taun be taun Timotius fyararur kayam kuk’r Paulus i. Paulus myam mboi, Timotius iso snonkaku ḇemnis kaku fa befnoḇek sidang-sidang jemaat. Rosai ḇefnai ya? Snar Timotius iswar Yahwe I ma naek srar ḇyesi.

Wakswar snonkaku ḇesesya ma wamarisen wafnoḇek si fa sifarkor kuk’r Yahwe marisen Ḇyena ke?— Wafrur na ido, nari kankenem bedi kako smai raryaḇ ma nafrur marisen, imnis raris Timotius i!