Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Wafnoḇek Aya fa Yamkak Ḇa

Wafnoḇek Aya fa Yamkak Ḇa
MAM RO SYOS

(2 Raja-Raja 6:16)

Wun:

 1. 1. Yamkak ma yakmom ra​—

  Ras ḇarpon rya npampan.

  Farkin aya fa yamkak ḇa;

  Au isya ḇesya kwar.

  Ken’m ine napyan ḇa,

  Ḇape yakyar kaku:

  Wufepen nako wos Bena,

  Na kwadaun aya.

  (REF)

  Yahwe, buk kakyar ḇe aya

  Insamaido yakyar

  Ḇefnoḇ’k nko, nkobor syadi ro mbroḇ

  Insama yamkak ḇa.

  Yor fa swambraḇ aya

  Insama yafarmku.

  Sye Yahwe, wafnoḇ’k aya;

  Auso ḇesambraḇ ya.

 2. 2. Makak iyar aya.

  Ayama yapok ḇa.

  Auso bon karui ayedi.

  Papoik Bena naba.

  Swambraḇser aya fa

  Sneri imkak awer.

  Bui, mamun, ḇaido marmar;

  Nari nkur aya ḇa.

  (REF)

  Yahwe, buk kakyar ḇe aya

  Insamaido yakyar

  Ḇefnoḇ’k nko, nkobor syadi ro mbroḇ

  Insama yamkak ḇa.

  Yor fa swambraḇ aya

  Insama yafarmku.

  Sye Yahwe, wafnoḇ’k aya;

  Auso ḇesambraḇ ya.

  (REF)

  Yahwe, buk kakyar ḇe aya

  Insamaido yakyar

  Ḇefnoḇ’k nko, nkobor syadi ro mbroḇ

  Insama yamkak ḇa.

  Yor fa swambraḇ aya

  Insama yafarmku.

  Sye Yahwe, wafnoḇ’k aya;

  Auso ḇesambraḇ ya.

  Sye Yahwe, wafnoḇ’k aya;

  Auso ḇesambraḇ ya.