Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Korepen Pyum Si ḇe Rum Koḇena

Korepen Pyum Si ḇe Rum Koḇena
MAM RO SYOS

Wun:

 1. 1. Konan kayamyam ḇaido kinem dur,

  Kofnak kayam ḇaido kofarfyar.

  Roi nane kam nanema roi Yahwe ḇyuk nairi.

  Inja mkoramuma . . .

  (REF)

  Korepen pyum si ḇe rum koḇena

  Imnis ra Yahwe I.

  Kor si mboi komamfarfir awer.

  Naiso saswar ḇekaku.

 2. 2. Rum koḇena barakas ro Mami koḇediri.

  Ausya wamarisen buk kerno yoḇ si ke?

  Wafrur roi ine kada na wasmai marisen.

  Ine ’so nyan Kristen.

  (REF)

  Korepen pyum si ḇe rum koḇena

  Imnis ra Yahwe I.

  Kor si mboi komamfarfir awer.

  Naiso saswar ḇekaku.

  (BRIDGE)

  Sia sakna raris ko ḇa.

  Inja kofnoḇek si.

  Fafisu roi ḇemun nkur si,

  Kosaramper si.

  Korepen si ḇe rum koḇena ḇo komam si

  Ma kofrur pyum si.

  (REF)

  Korepen pyum si ḇe rum koḇena

  Imnis ra Yahwe I.

  Kor si mboi komamfarfir awer.

  Naiso saswar ḇekaku.

  Naiso saswar ḇekaku.

  Naiso saswar ḇekaku.