MAM KADA
Text
Image

(Mazmur 91)

 1. 1. Yahwe moḇ fadadiren,

  Kokyar monda ḇe I.

  Nin Ḇyedi fyadiren ko;

  Koḇar’k pdef ro bandum.

  Na kyadaun ḇesouser,

  Faro I monda kokyar ya.

  Yahwe moḇ fadadiren

  Faro ḇesouser pdef sya.

 2. 2. Rofyor syaran sisapi

  Ro ḇarpon koḇedi,

  Ḇape ḇena sne ḇenap’s

  Na ryir si ḇaḇeri.

  Inja kopok komkak awer,

  Roi ḇemun na fyanam ko ḇa.

  Nari kyadaunwar’k ko

  Snar koḇar’k ro baḇ prer Ḇyedi.

 3. 3. Allah na kyadaun ko

  Ro den’m ḇembroḇ ko sya,

  Ma roi ḇemun ko ro roḇ,

  Ma ro romamun na.

  Roi ḇefnai fa komkak noḇa,

  Komkak ḇa nari kar’f sasar.

  Yahwe moḇ fadadiren,

  Isya myamwar’k ko ḇesya kwar.

(Mam kako Mz. 97:10; 121:3, 5; Yes. 52:12.)