MAM KADA
Text
Image

(Yesaya 30:20, 21)

 1. 1. Nyan ḇeyun ḇe aski

  Isya wafawi na.

  Nyan inema farkor

  Ro fyor iwara kwar.

  Mkar’m ro Yesus iso

  Ḇeḇuk farkor ḇe au.

  Ro Refoya naisya

  Naser nyan ḇe aski.

  (REEF)

  Nyan isoine ḇeyun ḇe kankenem.

  Wapok fa mam Ḇe nyan ḇese awer!

  Allah doḇe, ’Nyan ya isoine;

  Wasusu awer, snar nyan isoine.’

 2. 2. Nyan saswarya isya,

  Swewar ḇese awer.

  Mkar’m ro Allah kyur kwar

  Nyan anine ḇe au.

  Saswar Ḇyena napyum,

  Naḇye, nkaku ḇeri.

  Nyan isoine saswar

  Ḇeyun saneprei ya.

  (REEF)

  Nyan isoine ḇeyun ḇe kankenem.

  Wapok fa mam Ḇe nyan ḇese awer!

  Allah doḇe, ’Nyan ya isoine;

  Wasusu awer, snar nyan isoine.’

 3.  3. Nyan kankenem isya,

  Wafafko awer na.

  Allah ikof’n kaku:

  Ine ḇepyum syadi,

  Nari wasmai aski

  Ma saswar ḇekaku.

  Faro Allah, koḇuk

  Kasumasa ḇe I.

  (REEF)

  Nyan isoine ḇeyun ḇe kankenem.

  Wapok fa mam Ḇe nyan ḇese awer!

  Allah doḇe, ’Nyan ya isoine;

  Wasusu awer, snar nyan isoine.’

(Mam kako Mz. 32:8; 139:24; Ams. 6:23.)