MAM KADA
Text
Image

(1 Petrus 5:10)

 1. 1. Allah ima fyawi ’sai ḇefnai dor au ya,

  Ma ḇyuk sananai napnapes ḇe au.

  Myam yoḇ snembri snar wamander fa swewar I,

  Roi ḇekaku wamaris’n wafrur na.

  Roro nadi ḇeasas faro I,

  Ifnoḇek au ro rasras ḇesya kwar.

  (REEF)

  Snaro Yesus rik ḇyena,

  kir’ne Allah nya au.

  Isya ifrur au fa

  wor’s nako ma swambraḇ.

  Na ḇyuk farkankin,

  ma kyadaun au ḇesya kwar.

  Ifrur fa wor’s nako,

  ifrur fa wasambraḇ.

 2. 2. Allah ḇyuk Rumkun ya faro fandun bedi;

  Imarisen fa ken’m bedi ipyum.

  Rumkun Ḇyedi monda ḇyuk kuker marisen,

  Ḇirḇar awer nari syambraḇser au.

  Na ipok fa ḇyefnder saswar bena;

  Myamwar’k kawasa Ḇyesi ḇesya kwar.

  (REEF)

  Snaro Yesus rik ḇyena,

  kir’ne Allah nya au.

  Isya ifrur au fa

  wor’s nako ma swambraḇ.

  Na ḇyuk farkankin,

  ma kyadaun au ḇesya kwar.

  Ifrur fa wor’s nako,

  ifrur fa wasambraḇ.

(Mam kako Rm. 8:32; 14:8, 9; Ibr. 6:10; 1 Ptr. 2:9.)