MAM KADA
Text
Image

(Roma 7:14-25)

 1. 1. Sye, Allah Yahwe, nkoswar Au rawo;

  Ḇape nkosasar kwar, ’fandun fafnoḇek.

  Maris’n baken dun roi ḇesamswen,

  Ḇape rur kada dun kankenem.

 2. 2. Setan ifrowes nko ro ras ḇe ras,

  Ma sasar nafrur fa nkofnder mankun nko.

  Ḇape napnap’s syambraḇ syadi na.

  Kasumasa snar nari nkomkei.

 3. 3. Wos ma fararur, nfanin ḇe Allah,

  Inja kosewar fa komkei ro sasar.

  ’Rirya kada, rosai kofrur kam

  Fandun fa kor pdef fafnoḇek ya.

(Mam kako 1 Kor. 9:25; Gal. 5:23; 2 Ptr. 1:6.)