MAM KADA
Text
Image

(Lukas 17:5)

 1. 1. Snar nkoine nkomnis ḇa kaker sye Yahwe,

  Inja nkosnesna nafrowes ker nko.

  Sasar isya napyan nḇedenem ḇe nko​—

  Kakyar nkoḇena nsambraḇ ḇe Au ḇa.

  (REEF)

  Sye, Yahwe yo, nkor kaku fa wafnoḇ’k nko.

  Bukma ḇe nko kakyar ḇebor syadi.

  Insama nkoḇesyowi Au ḇesya kwar

  Roro wos ma fararur nkoḇena.

 2. 2. Kakyar noḇa ido, na wamaris’n ḇa.

  Nkokyar na bebarakas kakyar ya.

  Raris adai, kakyar nbuk fadadiren.

  Ras iyama, nkomam na nkomkak ḇa.

  (REEF)

  Sye, Yahwe yo, nkor kaku fa wafnoḇ’k nko.

  Bukma ḇe nko kakyar ḇebor syadi.

  Insama nkoḇesyowi Au ḇesya kwar

  Roro wos ma fararur nkoḇena.

(Mam kako Kej. 8:21; Ibr. 11:6; 12:1.)