MAM KADA
Text
Image

(1 Korintus 13:1-8)

 1. 1. Koḇenadi kuker sne ḇerun,

  ’Nsa kakna Allah rari Ḇyena.

  Ḇape ḇefandun syadi nakam

  Saswar, bon ro rur ḇesren Ḇyedi.

  Koisya koḇekir ma komkak ḇa,

  Ḇape saswar ḇa, na nefromo.

  Konadi fa kofasnai saswar,

  Ro wos ma fararur koḇena.

 2. 2. Saswarya ifo kuker syowi

  Ma fyakapon snonkaku ḇese.

  Saswar ikram masasor ya ḇa,

  Koḇuk ampun raris Yesus i.

  Saswar nafnoḇek ko fa kokḇaḇ,

  Kokamar roi ḇemarḇak kaku.

  Kokara na ’fyor kosmai samswen;

  Saswarya ipok fa imnai ḇa.

(Mam kako Yoh. 21:17; 1 Kor. 13:13; Gal. 6:2.)