MAM KADA
Text
Image

Ro swaf abad ḇe abad rofyor Yesus ḇyeḇeaḇen ḇaim, Yesaya ḇyardi snar Mesias nari ḇyaryas ”ro moḇ Warḇeki Yordan, Galilea ro er-er sya.” Ḇardadi ine ḇyendarirya ro Yesus i rofyor ifrur marandan ḇe Galilea ḇesiper fa ḇyaryas ma ḇyuk farkarkor kuker ankankinem ḇeḇye ya.—Yes 9:1, 2.

  • Ifrur mujisat ḇerandak ḇyedi—Yoh 2:1-11 (Kana)

  • Kyinfir manwawan ḇyesi—Mrk 3:13, 14 (fanam ḇe Kapernaum)

  • Ḇyuk Fafaya ro Urek—Mat 5:1–7:27 (fanam ḇe Kapernaum)

  • Ḇyuk aḇiḇer faro kabom oso romawa bonjos ḇyedi—Luk 7:11-17 (Nain)

  • Rofyor ḇyeḇeḇawes kwar fyasna mankundi faro manfamyan ḇyesi ri 500 syadi—1Kor 15:6 (Galilea)