Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Как се финансирате?

Как се финансирате?

Проповедната ни дейност се финансира главно с доброволни дарения от Свидетели на Йехова. На събранията ни не се минава с поднос за събиране на пари (дискос) и членовете ни не дават десятък. (Матей 10:7, 8) Вместо това на определени места са поставени кутии за дарения и който иска, може да пусне нещо в тях. Дарителите остават анонимни.

Разходите ни са ниски, защото нямаме духовници на заплата. Освен това Свидетелите не получават пари да ходят от врата на врата и молитвените ни домове са скромни.

Даренията, получени в административните центрове на Свидетелите на Йехова, се използват в подкрепа на пострадали от природни бедствия, за мисионери и пътуващи служители, за строежи на молитвени домове в развиващите се страни и за печатане и транспортиране на Библии и християнска литература.

Всеки сам решава дали да направи дарение за покриване на местните разходи или за световната ни дейност, или и за двете. Във всяка от местните ни общности редовно се прави финансов отчет за информация на членовете.