Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Защо не почитате кръста?

Защо не почитате кръста?

За много хора кръстът е символ на християнството. Макар че са християни, Свидетелите на Йехова не почитат кръста. Защо?

Една от причините е, че според Библията Исус не умрял на кръст, а на обикновен стълб. Освен това тя ясно предупреждава християните „да бягат от идолопоклонството“, което включва да не използват кръста в поклонението си. (1 Коринтяни 10:14; 1 Йоан 5:21)

Интересни са думите на Исус: „Всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“ (Йоан 13:34, 35) С тях той показал, че самопожертвувателната любов, а не кръстът или някакво изображение, ще е отличителният белег на истинските му последователи.