Прескочи към материала

Защо Свидетелите на Йехова ходят от врата на врата?

Защо Свидетелите на Йехова ходят от врата на врата?

Исус Христос казал на последователите си: „Правете ученици сред всички народи.“ (Матей 28:19, 20) Когато изпратил учениците си да проповядват, той им заръчал да търсят хората по домовете им. (Матей 10:7, 11–13) След смъртта му първите християни продължили да известяват посланието си „пред всички и от къща на къща“. (Деяния 5:42; 20:20) Ние следваме техния пример и смятаме, че проповядването от врата на врата е резултатен начин да стигнем до хората.