Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Смятате ли, че като ходите от врата на врата, ще заслужите спасение?

Смятате ли, че като ходите от врата на врата, ще заслужите спасение?

Не. Ние редовно проповядваме от врата на врата, но не вярваме, че с това ще заслужим спасение. (Ефесяни 2:8) Защо?

Може да го обясним с пример: Един щедър човек обещава да даде скъп подарък на всеки, който дойде на определено място в определено време. Ако вярваш на обещанието му, ще изпълниш ли условието? Несъмнено! Вероятно ще кажеш и на своите приятели и роднини за тази възможност, така че и те да се възползват. Но каквото и да направиш, не можеш да заслужиш подаръка. Подаръкът си е подарък.

Подобно на това Свидетелите на Йехова вярват на обещанието на Бога, че ще даде вечен живот на всички, които му се подчиняват. (Римляни 6:23) Ние се стремим да споделяме вярата си с другите с надеждата те също да се възползват от Божиите обещания. Но не смятаме, че като проповядваме от врата на врата, ще заслужим спасение. (Римляни 1:17; 3:28) Всъщност хората с нищо не могат да заслужат този възхитителен дар от Бога. „Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост.“ (Тит 3:5, „Синодално издание на Библията“)