Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Американска секта ли сте?

Американска секта ли сте?

Световната ни централа се намира в САЩ. Но не сме американска секта, защото:

  • Думата „секта“ се определя като „религиозна група, отделила се от господствуващата църква“. („Български тълковен речник“, БАН) Свидетелите на Йехова не са се отцепили от никоя религия. Ние смятаме, че сме възстановили християнството в първоначалния му облик от първи век.

  • Свидетелите на Йехова извършват дейността си в над 230 страни. Независимо къде живеем, ние сме предани на първо място на Йехова Бог и на Исус Христос, а не на американското или някое друго човешко правителство. (Йоан 15:19; 17:15, 16)

  • Всичките ни учения се основават на Библията, а не на думите на някой религиозен водач в САЩ. (1 Солунци 2:13)

  • Следваме Исус Христос, а не човешки водач. (Матей 23:8–10)