Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Креационисти ли сте?

Креационисти ли сте?

Не. Свидетелите на Йехова вярват, че Бог е създал всичко, но не подкрепят креационизма. Защо? Защото някои от креационистките идеи всъщност противоречат на Библията. Ето два примера:

  1. Продължителност на шестте дни на сътворение. Според някои креационисти шестте дни на сътворение са били буквални 24–часови дни. Но думата „ден“ в Библията може да се отнася за дълъг период от време. (Битие 2:4; Псалм 90:4)

  2. Възраст на земята. Някои креационисти смятат, че земята е само на няколко хиляди години. Но според Библията тя и вселената са съществували преди началото на шестте дни на сътворение. (Битие 1:1) Ето защо Свидетелите на Йехова не оспорват достоверните научни изследвания, които сочат, че земята може да е на милиарди години.

Макар че вярват в сътворението, Свидетелите не отричат науката. Те са на мнение, че Библията е в съгласие с научните факти.