Да. Вярваме в Исус, който казал: „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ (Йоан 14:6) Вярваме, че Исус дошъл на земята от небето и дал съвършения си човешки живот като откуп. (Матей 20:28) Благодарение на смъртта и възкресението му тези, които вярват в него, могат да получат вечен живот. (Йоан 3:16) Освен това сме убедени, че днес Исус управлява като Цар на Божието небесно Царство, което скоро ще установи мир по цялата земя. (Откровение 11:15) Но ние приемаме безусловно думите му: „Бащата е по–велик от мене.“ (Йоан 14:28) Затова не се покланяме на Исус Христос, тъй като не го смятаме за Всемогъщия Бог.