Прескочи към материала

Молитвите на сляпа жена били чути

Молитвите на сляпа жена били чути

 Янмей, Свидетелка в Азия, предложила на една сляпа жена на име Миндзи да ѝ помогне да пресече улицата. * Миндзи отвърнала: „Благодаря. Бог да Ви благослови!“ След това Янмей я попитала дали иска да се срещнат, за да обсъждат Библията заедно. Миндзи по-късно споделила, че всеки ден се молила да намери истинските служители на Бога. Каква била причината?

 Миндзи обяснила, че през 2008 г. една нейна сляпа приятелка я поканила да посети църква за хора с увреждания. След проповедта Миндзи попитала свещеника от коя книга цитира. Той казал, че цитатите са от Библията, истинското Слово на Бога. Тя изпитала силно желание да я прочете, затова се сдобила с Библия на китайски с брайлова азбука и прочела всичките 32 тома за около 6 месеца. От своето четене стигнала до извода, че доктрината за Троицата, която била проповядвана в нейната църква, е фалшива и че Бог има име, Йехова.

 След време Миндзи се разочаровала от поведението на членовете на църквата. Тя разбрала, че те не живеят според онова, което е прочела в Библията. Например на слепите били давани остатъците от храната, а всички други получавали прясна храна. Подобно несправедливо отношение много я наранявало и тя започнала да търси други църкви в района. Ето защо Миндзи се молила да намери истинските християни.

 Впечатлена от добротата на Янмей, тя приела да изучава Библията с нея. По-късно Миндзи посетила събрание на Свидетелите на Йехова. Тя разказва: „Никога няма да забравя първото си събрание. Всички братя и сестри ме посрещнаха сърдечно. Много се трогнах. Въпреки че съм сляпа, усетих безпристрастната им любов.“

 Миндзи напреднала и започнала да посещава събранията редовно. Тя много обичала да пее песните на Царството, но ѝ било трудно, защото нямало песнопойка с брайлова азбука. С помощта на сбора обаче си направила своя песнопойка. Тя транскрибирала всичките 151 песни за 22 часа! През април 2018 г. Миндзи започнала да участва в проповедната дейност и прекарвала в нея по около 30 часа всеки месец.

Транскрибирането на книга с брайлова азбука е трудоемка задача

 За да помогне на Миндзи да се подготви за покръстване, Янмей направила аудиозапис на въпросите и библейските стихове от книгата „Организирани, за да изпълняваме волята на Йехова“. Миндзи се покръстила през юли 2018 г. Тя казва: „Развълнувах се от любовта на братята и сестрите на този конгрес. Дори се разплаках, защото най-накрая станах част от истинските служители на Бога.“ (Йоан 13:34, 35) Решена да проявява същата тази любов, сега Миндзи служи като целодневна проповедничка.

^ абз. 1 Имената са променени.