Прескочи към материала

Той научил от затворници

Той научил от затворници

 През 2011 г. един бежанец от Еритрея се преместил в Норвегия. Когато Свидетелите на Йехова го посетили, той им казал, че се е запознал със Свидетелите в родната си страна. Докато бил войник там, видял как Свидетели, които били хвърляни в затвора заради вярата си, отказвали да влязат в армията дори когато понасяли жестоко отношение.

 По стечение на обстоятелствата мъжът също влязъл в затвора. Там се озовал заедно с трима Свидетели — Паулос Иясу, Негеде Теклемариам и Исак Могос, — които били затворени заради вярата си от 1994 г.

 Там той лично се убедил, че Свидетелите на Йехова живеят според онова, което учат. Мъжът забелязал, че са честни и че дори споделят храната си с другите затворници. Виждал също как всеки ден изучават Библията заедно и канят и другите да се присъединят. Когато им предлагали да ги освободят, ако подпишат документ, че се отричат от вярата си, те отказвали да го направят.

 Това оказало силно въздействие на този искрен мъж и след като се преместил в Норвегия, той поискал да разбере защо Свидетелите на Йехова имат толкова силна вяра. Ето защо, когато Свидетелите се свързали с него, веднага започнал да изучава Библията с тях и да посещава събранията им.

 През септември 2018 г. мъжът се покръстил като Свидетел на Йехова. Сега той се възползва от всяка възможност да се свързва с хора от Еритрея и Судан и да ги насърчава да изучават Библията, за да развиват силна вяра.