Прескочи към материала

Световна политика за използване на лични данни

Световна политика за използване на лични данни

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Голяма част от съдържанието на този уебсайт е достъпно, без да е необходимо да се регистрирате като потребител и да изпращате информация до нас. Но някои функции са налични само за регистрирани потребители, за потребители, които изпращат заявки, или за потребители, чиито данни се изпращат чрез jw.org от някой сбор на Свидетелите на Йехова. Обработваме Вашите лични данни съответно на Вашето съгласие. В определени случаи, дори да оттеглите съгласието си, ние може да имаме правно основание да продължим да обработваме Вашите данни, докато това е в съгласие със съответните правни изисквания.

Личните данни, които изпращате на този уебсайт, се използват единствено за целта, посочена Ви по време на тяхното изпращане. Тези цели може да включват следното:

Акаунти. Имейл адресът, който давате, докато създавате акаунт на този уебсайт, ще се използва за връзка с Вас относно този акаунт. Например, ако забравите своето потребителско име или парола и пожелаете помощ, за да влезете в системата, ще Ви помогнем, като изпратим съобщение на имейл адресa, който сте въвели в потребителския си профил.

Молби. Ако отговаряте на изискванията според вярванията и политиката на Свидетелите на Йехова, можете да използвате този уебсайт, за да създадете потребителски акаунт, да подадете молба или Вашият сбор да използва този уебсайт, за да подаде молба от Ваше име за допълнителни религиозни услуги. Личните Ви данни, включени в молбата, може да включват лична информация, изпратена от Вас, местните старейшини или местния окръжен надзорник. Предоставените данни ще бъдат използвани само за обработването и разглеждането на Вашата молба, както и за свързаните с това административни цели, включително за създаването на профил като част от подаване на молба. Ако е нужно за обработването на молбата Ви, данните от нея може да бъдат споделяни с други клонове, със световната централа на Свидетелите на Йехова или други подобни сътрудничещи на Свидетелите на Йехова организации в различни страни. При всички случаи молбите се разглеждат поотделно и не се взема решение автоматично.

Дарения. Ако направите парично дарение онлайн, събираме данни за Вашето име и информация за връзка. За да приемаме дарения от кредитна карта, използваме сертифицирани онлайн доставчици на платежни услуги с най–високо ниво на сигурност и защита на личните данни. Може да получим финансова информация като номер на кредитна карта или банкова сметка, необходими за обработката на Вашето дарение, и да изпратим тази информация на доставчиците на платежни услуги. Ние обработваме Вашите дарения по сигурен начин, като прилагаме мерки, отговарящи на стандарта PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Получателят на дарението пази информация за финансовите трансакции минимум десет години. Това включва информация за датата, сумата и метода на даряване. Така сме в състояние да спазим счетоводните стандарти и да отговорим на всякакви Ваши въпроси, които възникват през този период. Няма да се свързваме с Вас, за да молим за още дарения.

Заявки за повече информация или изучаване на Библията. Чрез нашия уебсайт може също да помолите за повече информация или да поискате изучаване на Библията. Ще използваме личните данни, които изпращате с тази заявка, единствено във връзка с Вашата конкретна заявка. За да изпълним Вашата заявка, данните Ви може да бъдат споделяни с други клонове или сътрудничещи на Свидетелите на Йехова организации.

Други цели. Може да изпратите лични данни (като име, пощенски адрес и телефонен номер) по причина различна от създаване на акаунт, изпращане на молба или правене на дарение. Във всеки такъв случай ще бъдете ясно осведомени относно целта, за която давате информацията. Няма да използваме информацията Ви за нещо, за което не сме Ви уведомили ясно при предоставянето на Вашите данни.

Ние събираме, съхранявам и използваме тези лични данни само за целта, за която сте ги предоставили, и пазим данните само докато са необходими за изпълнението на тези цели или за други приложими легитимни цели. В тези случаи, ако изберете да не предоставите част от личните данни, изисквани от нас, може да не получите достъп до определени части на този сайт или да не сме в състояние да изпълним Вашата заявка.

Данните предоставени с Вашата заявка или молба са достъпни за обработващите лични данни, свързани с постигането на целта на обработването на данни и/или за специалистите по техническа поддръжка, които извършват задачи, свързани с работата и поддръжката на системите. Ние не предоставяме личните Ви данни на никого, освен поради следните причини: 1) необходимо е, за да осигурим услугата, заявена от Вас, за което сме Ви информирали ясно; 2) имаме солидни основания да смятаме, че разкриването на личните данни се изисква от съответните закони или регламенти; 3) в отговор на искане от правоприлагащите органи или 4) това е необходимо за установяване и предотвратяване на измама, при технически и свързани със сигурността въпроси. Като използвате този уебсайт, Вие се съгласявате да предоставяме Вашите лични данни на трети страни само по тези причини. Личните данни, които предоставяте, при никакви обстоятелства няма да бъдат продавани, давани под наем, нито ще се търгува с тях.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ В ЧУЖБИНА

Религиозната организация извършва дейността си по целия свят чрез различни местни образувания. Някои от сървърите, на които се намира нашия уебсайт, са в Съединените американски щати. Може да прехвърлим данните Ви извън страната, в която пребивавате в момента, което потенциално може да включва страни, чиито закони може да осигуряват различно ниво на защита на лични данни, от нивото на защита на лични данни в държавата, в която пребивавате в момента. Когато обработваме и прехвърляме личните Ви данни, вземаме мерки за защитата им. Очакваме всички организации, които използваме и които подкрепят дейността на Свидетелите на Йехова, да следват нашата политика за поверителност и действащите закони и регламенти относно личните данни.

Като използвате този уебсайт и общувате с нас по електронен път, Вие се съгласявате с това прехвърляне на данни през граница.

ВАШИТЕ ПРАВА

Когато обработваме лични данни, предприемаме разумни стъпки, за да се уверим, че те са поддържани точни и актуални, за да изпълнят целта, за която са събрани. В зависимост от страната, в която живеете, и приложимите местни закони за защита на данни, може да имате следните права по отношение на личните данни, които сте ни изпратили:

  • Може да изисквате информация относно събирането и обработването на Вашата лична информация в съгласие с приложимите местни закони;

  • Може да изисквате право на достъп, блокиране или заличаване на личната Ви информация, или да я поправите, ако тя е непълна или неточна;

  • Ако имате легитимна основа за това, може да откажете обработването на личната Ви информация и да изискате вече да не обработваме Вашите данни.

При условие, че страната, в която пребивавате, има закони за защита на данни и желаете да получите достъп, да коригирате или да заличите личните си данни, може да намерите информация за връзка на страницата Контакти относно защитата на данни.

След като получим писмената Ви заявка, осигурите достатъчно доказателства за самоличността си и достатъчно информация, с която да идентифицираме Вашите лични данни, съответният администратор ще трябва справедливо да уравновеси Вашето искане за достъп до данни или за корекция или заличаване на данни и легитимните интереси на организацията, което означава, че също ще вземе под внимание дали удовлетворяването на искането би изложило на опасност правото на организацията на религиозна свобода и изповядване на религиозните убеждения. Ще уведомим също всички свързани трети страни за необходимите промени.

Моля, обърнете внимание, че данните Ви може да не бъдат изтрити, ако обработването им се изисква от закона или ако данните трябва бъдат запазени поради други законови основания. Например религиозната организация има интерес да поддържа постоянно данните относно положението на дадено лице като Свидетел на Йехова. Заличаването на такава информация би нарушило сериозно религиозната свобода и изповядването на религиозните убеждения на организацията. Исканията да бъдат заличавани лични данни подлежат на наложените върху нас правни изисквания за докладване и за запазване на документи. Също имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данни относно обработването на данните, които сте изпратили чрез този уебсайт.