Прескочи към материала

Използване на „бисквитки“ и подобни технологии от WWW.JW.ORG

Използване на „бисквитки“ и подобни технологии от WWW.JW.ORG

Има няколко вида „бисквитки“, които изпълняват различни функции и като цяло улесняват употребата на уебсайта. По–долу са посочени примери как използваме „бисквитки“ и подобни технологии.

Име на „бисквитките“

Предназначение

Продължителност *

Вид

insight-${featureID}-usageInfo

Използват се за събиране на информация за начина, по който всеки посетител използва сайта. С тази информация се съставят отчети и тя се използва за подобряване на сайта. Анонимно се събира информация за вида на използвания браузър и устройството, откъде е бил отворен сайтът, колко пъти е посетен или колко пъти е използвана някоя функция и колко дълго са използвани определени функции на него.

Неограничено (локално хранилище)

Аналитични

ckLang

Дава възможност на човек да бъде пренасочен автоматично към езика на сайта, който е избрал преди за https://www.jw.org/.

1 година

За функционалност

otherContentLang

Дава възможност на човек да избере съдържанието на статията да се показва на езика, който последно е избран от полето за избор на език Прочети на.

Неограничено

За функционалност

persistentData-ACCESSIBILITY_MODE

Активира автоматично функцията екранен четец, ако е била активирана преди.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

persistentData-AutoCompleteFeatured-contentLanguageFilter

Дава възможност на човек да избира от последно използваните езици, посочени в полето за избор на език Прочети на.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

persistentData-AutoCompleteFeatured

Дава възможност на човек да избира от последно използваните езици, в страницата за избор на език на сайта.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

persistentData-AutoCompleteFeatured-${fieldID}

Дава възможност на човек да избира в горната част на поле за автоматично попълване от последните си няколко избора.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

persistentData-${pageType}_VIEW_MODE

Дава възможност на човек да разглежда уебстраница, която автоматично да се зареди като списък или като решетка, в зависимост от предишния му избор.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

persistentData-${pageID}${accordionID}

Дава възможност на човек да вижда отварящите се списъци от уебстраницата отворени или затворени, в зависимост от избора му при предишното посещение на страницата.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

persistentData-slContentToggleControlState

Дава възможност на човек, който разглежда уебстраница на жестомимичен език, да вижда или да не вижда текстовия вариант на страницата, в зависимост от предпочитанието си.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

persistentData-mid${pageID}-${languageCode}-ReadStatus

Дава възможност на човек да бъде уведомяван за нови съобщения, които още не е прочел.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

persistentData-mid${pageID} -verified-${year}

Дава възможност на човек да натиска бутон за потвърждение само веднъж годишно на страница, която изисква потвърждение, преди преглед.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

${featureID}Enabled

Дава възможност на човек да продължи да използва функция, която е използвал при предишно посещение на сайта.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

lesson-${pageID}-${languageCode}-progress

Дава възможност на човек да се върне към последния слайд в даден онлайн библейски урок.

Неограничено (локално хранилище)

За функционалност

Виж също Използване на „бисквитки“ и други подобни технологии от различните ни уебсайтове.

^ абз. 6 Когато за продължителност е посочено „Неограничено (локално хранилище)“, това означава, че данните се съхраняват в хранилището на браузъра, а не като „бисквитка“. Данни запазени по такъв начин се съхраняват неограничено дълго, освен ако потребителят не изчисти хранилището на браузъра си.