Прескочи към материала

Политика за поверителност

Политика за поверителност

ВАЖНО: КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ И/ИЛИ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ЛИЧНИ ДАННИ, ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, КОИТО СТЕ ИЗПРАТИЛИ, ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ОТ НАС ПО НАЧИНИ И С ЦЕЛИ, ОПИСАНИ В СЛЕДНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И В СЪГЛАСИЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОНИ И РЕГЛАМЕНТИ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ.

Обща политика за поверителност

  • Зачитаме правото Ви на поверителност

  • Информация за администратора на данни

  • Сигурност и поверителност на данните

  • Непълнолетни

  • Трети страни

  • Известия за промени в нашата политика

  • Active Scripting или JavaScript

Вижте също

ЗАЧИТАМЕ ПРАВОТО ВИ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За нас е изключително важно да защитаваме и зачитаме поверителността на личната Ви информация. В тази Политика е обяснено как личната информация, която събираме от Вас, или която Вие ни предоставяте, ще бъде обработвана на нашия уебсайт. Събираме определена основна информация, когато посещавате нашия уебсайт, и затова осъзнаваме, че трябва да защитаваме тази информация и да Ви информираме как я използваме. Може да решите да ни предоставите информация, която се счита за лични данни. Понятието „лични данни“, както е използвано в тази Политика, се отнася за информация като Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер или каквито и да било други данни, които биха могли да Ви идентифицират. От Вас не се изисква да предоставяте каквато и да било лична информация, за да разглеждате публичната част на този уебсайт. С понятието „уебсайт“ имаме предвид този уебсайт и свързаните уебсайтове като apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org и wol.jw.org.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ

Този уебсайт е собственост на Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. („Watchtower“), сдружение с нестопанска цел със седалище в Ню Йорк, което подкрепя дейността на Свидетелите на Йехова и библейското образование. Ако доброволно решите да създадете акаунт, да направите дарение, да заявите безплатно изучаване на Библията или по друг начин предоставите лични данни, Вие се съгласявате с тази Политика за поверителност, със съхраняването на данните Ви на сървъри, намиращи се в Съединените американски щати и събирането, обработването, прехвърлянето и съхраняването на Вашите лични данни от Watchtower и подобни, сътрудничещи на Свидетелите на Йехова организации в други страни, за да може да бъдат изпълнени, заявените от Вас действия. Дейността на религиозна организация се извършва по целия свят чрез местни образувания. По отношение на защитата на данни тези местни образувания може да включват местни сборове, клонове и други подобни, сътрудничещи на Свидетелите на Йехова организации.

В зависимост от начина, по който използвате този уебсайт, администраторът на Вашите лични данни може да бъде различен. Например, ако направите дарение към юридическо лице в дадена страна, Вашето име и данни за връзка ще бъдат предоставени на съответното юридическо лице, за което ще бъдете осведомени по време на процеса. Ето друг пример: ако заявите изучаване на Библията, името Ви и информацията за връзка с Вас ще бъдат предоставени на местен клон и сбор на Свидетелите на Йехова, за да бъде изпълнена заявката Ви.

Ако страната, в която пребивавате, има закони за защитата на данни, ще намерите информация за връзка за съответната страна на страницата Контакти относно защитата на данни.

СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Гледаме на сигурността и поверителността на личните Ви данни много сериозно. Използваме съвременни технологии за съхранение и защита на данните, за да предпазваме личната Ви информация от неоторизиран достъп или промяна, неправомерно използване, разкриване или унищожаване, както и от случайна загуба. Всички, които обработват лични данни, както и трети страни, използвани от нас да обработват личната Ви информация, са задължени да зачитат поверителността на информацията Ви. Ние съхраняваме личните Ви данни само докато са необходими за изпълняване на целите, с които са били събрани, или докато е необходимо според законовите изисквания.

Защитаваме преноса на личните Ви данни с протоколи за криптиране като Transport Layer Security (TLS). Използваме компютърни системи с ограничен достъп, намиращи се в сгради с физически, електронни и процедурни мерки за сигурност, за да защитим поверителността на изпратената ни информация. Поддържаме високи стандарти за сигурност, за да предотвратяваме неоторизирания достъп.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Ако сте непълнолетен в страната, от която отваряте нашия уебсайт, може да изпращате лични данни на този уебсайт единствено с участието на Ваш родител/и или настойник. Ако сте родител/и или настойник и се съгласите Вашето непълнолетно дете да изпрати лични данни на този уебсайт, Вие се съгласявате с тази Политика по отношение на непълнолетното си дете.

ТРЕТИ СТРАНИ

Понякога този уебсайт съдържа линкове към уебсайт на трета страна, която извършва определени услуги за нас (например попълване на онлайн формуляри). Ще разберете, че сте в уебсайта на трета страна, понеже той ще изглежда различно и адресната лента на браузъра Ви ще се промени. Когато избираме трети страни (и периодично след това), проверяваме Политиката им за поверителност и защита на данни, за да сме сигурни, че отговаря на нашите стандарти. Тези трети страни обаче осигуряват приложения и услуги, чието програмиране, условия за употреба, политика за поверителност и общи условия не можем да контролираме. Затова използването на подобни приложения и услуги на този уебсайт е предмет на условията за ползване и общите условия, определени от третата страна. Ние не биваме информирани за обновленията в тези условия, затова се запознайте с тях, преди да ползвате услуга от трета страна. Ако имате въпроси за политиката на някоя трета страна, вижте информацията, посочена на нейния уебсайт.

Използването на услугите на Google Maps е предмет на Декларацията за поверителност на Google. Google e трета страна, чиито приложения, програмиране и условия за употреба не можем да контролираме. Затова използването на услугите на Google Maps на този уебсайт е обект на настоящите условия за ползване на Google Maps и допълнителните условия за ползване на Google Earth. Ние не биваме информирани за обновления в тях, затова се запознайте с тези условия, преди да използвате услугите на Google Maps. Не използвайте Google Maps, ако не сте съгласни с условията.

ИЗВЕСТИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА

Постоянно подобряваме този уебсайт, добавяме нови функции и характеристики към него и подобряваме и обогатяваме наличните услуги. Заради това, както и заради промените в закона и естеството на технологиите, начинът, по който работим с данните, може да се променя периодично. Когато се наложи да променим своята Политика, ще публикуваме на тази страница всички направени промени, така че винаги да бъдете наясно каква информация събираме и как я използваме.

ACTIVE SCRIPTING ИЛИ JAVASCRIPT

Използват се различни скриптове, за да се подобри работата на уебсайта. Чрез тях сайтът може по–бързо да Ви доставя поисканата информация. Сайтът никога не използва скриптове, за да инсталира софтуер на Вашия компютър или за да извлича информация от Вас без разрешение.

Функцията Active scripting или JavaScript трябва да бъде включена в браузъра Ви, за да може някои части от сайта да работят правилно. Повечето браузъри позволяват тази функция да бъде включена или изключена за конкретни сайтове. Вижте помощната информация в браузъра си, за да научите как да разрешите скриптове за избрани уебсайтове.